Dionüszeia2014 nyarán megrendezésre került egy ifjúsági cserénk, melyből az egyik szervező gondolatait osszuk meg veletek: "A partnerek igényei is építünk, ezért szeretnénk, ha ennek köszönhetően minél lelkesebben vegyen részt minden partner. Ami összeköti a témákat, a fiatalok helyzete az európai társadalomban különös tekintettel a nehéz helyzetben levő, problémákkal küzdő fiatalokra. - Vajon mi a résztvevők nem lehetünk-e ilyen helyzetben? Hogyan kerülhetjük el, Hogyan oldhatjuk meg az ilyen problémákat, illetve hogyan segíthetünk másoknak? 

- Európa polgárság: a résztvevő fiatalok a rövid színjátékok kapcsán átgondolják - illetve a színjátszás által átélik - a fiatalokat érintő problémákat, átérzik ennek súlyát., jelentőségét, gondolkodnak a megoldásokon, hiszen ez saját életüket is érinti! A felnőtt élet során ismerve ezen problémák jelentőségét és mibenlétét, lesz alapjuk, hogy az európai társadalom tagjaiként felelős döntéseket hozzanak, hiszen a fiatalokat érintő problémák kihatnak az egész társadalomra. Így tehát megalapozva a fiatalok társadalmi részvételét (hiszen a dráma módszere által informális úton válnak érzékenyebbekké a fiatalokat érintő prolémák iránt).

Szolidaritás, tolerancia, fiatalok közötti megértés: a projekt 4 ország igen különböző kultúrájából érkező fiatalok számára biztosít pozitív élményeket, összefogást, igazi közös alkotást. Az együttműködés, a más kultúrák mrgismerése, a sokszínűség értékelése mind erősítik a sokszínű Európa társadalmát. Ha az ifjúsági csere révén egy valódi közösség jön létre, mely akár a következő években meg tudja ismételni a tervezett Dionüszeia-t, akkor az európai országok összefogásaként is értelmezhető. A résztvevők nyitottak, elfogadóak lesznek más kultúrák felé, érzékenyebbek a hátrányos helyzetű fiatalok problémáira.

Kreativitás és válalkozó készség: színjátszás, "színház" építés A két fő programelkem és módszer mind a kreativitást mind a vállalkozókészséget fejleszti. Különösen, ha megalapítunk egy éves színjátszó találkozót jelen projekt mintájára!"